Montage-instructies voor de badkuipen

Deze instructies zijn van toepassing op niet-zelfdragende baden (Type 2 norm EN 198) die geleverd worden zonder frame en waarvoor de installateur ter plaatse een frame moet voorzien.
Deze instructies zijn niet van toepassing op:

 • baden geleverd met een compleet installatieframe en waarvoor geen bijkomende ondersteuning nodig is. (Type 1 norm EN 198).
 • baden uitgerust met een whirlpoolsysteem.

Ongeacht het type installatie moet elk bad onderaan en rondom ondersteund worden

 • Alle randen van het bad moeten waterpas staan.
 • Het bad mag geen enkele wijziging ondergaan (zagen, uitsnijdingen van verstevigde zones ...) behalve het aanbrengen van boorgaten voor het plaatsen van kraanwerk of de handgrepen (met een klokboor de boorgaten maken vanaf de gladde zijde van het bad).
 • Bescherm het bad tijdens de plaatsingswerken steeds tegen beschadiging (krassen, schokken, verbranding, verf, afbijtmiddelen ...).

ONDERSTEUNING VAN DE BODEM

 • De bodem moet steunen op de meegeleverde badpoten.

ONDERSTEUNING VAN DE BADRANDEN

Het bad moet rondom ondersteund worden, en dit kan gebeuren door middel van:

 • aan de muur grenzende badranden: duurzaam waterbestendig profiel bevestigd aan de muur of vochtwerend metselwerk (hydrogipsblokken, cellenbeton …). Er moet een siliconendichting worden aangebracht tussen het profiel en het bad.
 • vrije randen: vochtwerend metselwerk (hydrogipsblokken, cellenbeton …).

Inspectieluiken dienen voorzien te worden zodat het kraanwerk en de afvoer steeds toegankelijk zijn voor eventuele interventies. Na het plaatsen van het bad op het frame moeten alle pootjes goed steunen op de vloer.

UITZETVOEG

 • Er mag geen rechtstreeks contact zijn tussen de badranden en de muren.
 • Een elastische en schimmelwerende siliconenkit op alcoholbasis (silicone uitzetvoeg) moet voorzien worden op alle badranden die palen aan de muur.
 • Er mag geen verticale of zijdelings blokkering zijn: het vastmetselen van het bad aan de aanpalende muren is verboden.

BETEGELING

 • Bij het plaatsen van de muur- en vloerbekleding (inbouw van de badrand) dient rekening te worden gehouden met een uitzetvoeg van minstens 5 mm tussen de rand van de badkuip en de bekleding (tegels, marmer …).
 • De verbinding tussen de bekleding en de badkuip moet gebeuren door middel van een elastische afwerkingskit (schimmelwerende siliconenkit op alcoholbasis of gelijkaardig), aaneensluitend en nadat het bad volledig werd gevuld met water.
 • Het gebruik van witte cement voor de afwerkingsdichting tussen bekleding en bad is verboden.

KUNSTSTOF AFWERKINGSPANEEL

Voor dit type afwerkingspaneel dient u de installatiehandleiding meegeleverd met het paneel te raadplegen.

Conform de bepalingen voorgeschreven door het Syndicat Français des Industries de la Douche et de la Baignoire - 2002/07DT 03-B-2/2