FR  -  NL

Wettelijke bepalingen

UITGEVER:
Voor Frankrijk
BATH DISTIRUBTION SANITAIRE France (onderneming van de groep ALLIBERT SANITAIRE SAS)
LE CUBE ROUGE
RUE RENE RAMBAUD 140
CS 60060
38500 – VOIRON
Vnv met een kapitaal van € 440 000
SIRET ; 437 627 060 00019 – RCS (Handelsregister) GRENOBLE – btw: FR63 437627060
APE: 4673B
0033 – (0)4-76-50-48-00

Voor België (en de Benelux)
ALLIBERT BENELUX (onderneming van de groep ALLIBERT SANITAIRE SAS)
Rue du commerce 8
1400 NIJVEL
nv met een kapitaal van € 314 366,32
RPR Nijvel 0811251382 – btw: BE08122251382
00 32 67-89-45-00


ONTWERP, ONTWIKKELING EN HUISVESTING
PASSERELLE
Rue Rouget de L’Isle 64-70 - 92150 SURESNES

DE WEBSITE VAN ALLIBERT SANITAIRE:
De website http://www.allibert.net of http://www.allibert.fr of http://www.allibert.eu of http://www.allibert.com of http://www.allibert.be of http://www.allibert.nl is de officiële website van het bedrijf Allibert Sanitaire.
Directrice voor de publicatie van de website: Marjory CALATAYUD.
De onderneming Allibert Sanitaire behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van de website op eender welk moment te wijzigen en/of tijdelijk of definitief te onderbreken.

GEBRUIKSBEPERKINGEN:
De informatie die door ALLIBERT SANITAIRE online wordt geplaatst, is voorbehouden voor privégebruik. Elk ander gebruik is verboden. De informatie op deze website, met name met betrekking op de technische eigenschappen en afmetingen van de voorstelde producten, wordt enkel bij wijze van inlichting gegeven en kan niet worden beschouwd als een voorstel tot contract voor producten of diensten die uitgaan van ALLIBERT SANITAIRE of van de dochtermaatschappijen van zijn verdelers.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID:
ALLIBERT SANITAIRE garandeert bovendien op geen enkele wijze dat de geleverde informatie juist is en kan dientengevolge op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie en het gebruik dat eruit voortvloeit. Over het algemeen kan ALLIBERT SANITAIRE niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website.

INTELLECTUEEL EIGENDOM:
Alle elementen van deze website zijn beschermd door copyright ©- alle rechten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, merken, commerciële namen en logo's zijn de eigendom van ALLIBERT SANITAIRE, tenzij anders vermeld. Elke reproductie van deze website is verboden. De tekeningen, foto’s, beelden, tekst, videofilmpjes, met of zonder geluidsclips, en andere documenten die toegankelijk zijn op deze website zijn onderworpen aan industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van ALLIBERT SANITAIRE. Derhalve is elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of wijziging of overname op een andere site verboden Het kopiëren voor privégebruik van de verschillende voorwerpen van dit recht is toegelaten mits vermelding van de bron.