FR  -  NL

De inrichting van uw badkamer

+ De PEFC-certificatie
Le Groupe Allibert veille à la préservation de l’environnement
dans le choix de ses matières premières : le bois utilisé
pour nos meubles de salle de bains est issu de forêts gérées
durablement. A cet effet, le groupe Allibert bénéficie
d’une double certification PEFC et FSC. 
 
  

Al 3 jaar lang zet New Bath zich in voor een aanpak in overeenstemming met ISO 14001, waarmee we een strategie van duurzame ontwikkeling nastreven.

Deze aanpak heeft de onderneming aangezet tot een maximale beheersing van haar invloed op het milieu, meer bepaald door de controle van het water- en energieverbruik, en een maximale beperking van de afvalproductie door recyclage (meer dan 95 %).

De eerder bepaalde hoofdlijnen worden in hun geheel gehandhaafd:

 

• Een evolutie van ‘preventie van vervuiling’ en van ‘continue verbetering’ instellen ter bescherming van het milieu, om de invloeden op het milieu zoveel mogelijk te beperken,
 
• Aan het voltallige personeel de verwezenlijkte milieuprestaties meedelen en antwoorden op de diverse vragen van de belanghebbende partijen,
 
• De productie van afval beperken en het beheer ervan optimaliseren,
 
• Het energieverbruik beperken,
 
• Het waterverbruik beheersen.
 
Naast deze hoofdlijnen zal de nadruk gelegd worden op de recyclage van nieuwe materialen en ecologisch ontwerp.
 
• Puretex is niet recycleerbaar in dezelfde omstandigheden als onze andere materialen (Toplax, Acrylam, ABS). Er wordt een grote inspanning gedaan voor de optimalisatie van het afvalniveau gegenereerd door de verwerking van dit nieuwe materiaal.
 
• In het kader van de nieuwe ontwikkelingen zal New Bath bijzondere aandacht besteden aan de minimalisering van haar invloed op het milieu.  Dit zal zowel de beheersing van het energieverbruik als de minimalisatie van de afvalproductie inhouden.


Om onze milieudoelstellingen te bereiken, zullen we zorgen voor een bijzondere bewustmaking van ons milieubeleid bij alle belanghebbenden.